Konkurs

Wszystkich studentów weterynarii zapraszamy do udziału w naszym konkursie!

Nagrodą główną w zabawie jest podwójny bilet na Open’er Festival – wejściówka na piątkowe i sobotnie koncerty wraz z polem namiotowym! Dodatkowo do rozdania mamy 5 egzemplarzy „MANUAL OF POULTRY DISEASES” autorstwa Jeanne Brugère-Picoux i Jeana-Pierre Vaillancourt.

Wydana w 2015 roku publikacja zawiera najświeższe artykuły na temat popularnych chorób ptaków z całego świata. Stanowi świetne kompendium wiedzy na temat diagnozy danych chorób ich kontroli oraz sposobach leczenia. Materiał zilustrowano ponad 2700 zdjęciami. Do publikacji dołączona jest także płyta CD z materiałami.

 

Konkurs organizujemy na naszym profilu na Facebooku. Tam znajdziecie szczegółowe informacje. Serdecznie zapraszamy do udziału w zabawie!

 

DSCN6543 — kopia

DSCN5177

akademiaap9

akademiaap6

 

REGULAMIN KONKURSU AKADEMII ANIMAL PHARMY
 
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu jest Animal Pharma Spółka z o.o. z siedzibą na ul. Kościuszki 43, 10-503  posiadająca nr NIP 739-385-92-36, twórca projektu Akademia Animal Pharmy oraz właściciel Fanpage Akademia Animal Pharmy, (zwany dalej „Organizatorem”).
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 4. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/akademiaap (zwanej dalej “Fanpage”).
 5. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące aktualnymi studentami Medycyny Weterynaryjnej oraz spełniające wszystkie warunki wzięcia udziału w Konkursie.
 1. Warunkiem wzięcia udziału jest:

             a) posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook,

             b) zaznaczenie “Lubię to” na Fanpage

            c) pod postem dot. konkursu zachęcenie innych osób do udziału w konkursie,

            d) udzielenie poprawnej odpowiedzi na pytanie konkursowe: „Ile lecznic ma Animal Pharma?”

 2. Konkurs trwa od  22.05.2017 do 12.06.2017
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony Facebooka.

§ 3. NAGRODA

 1. Nagrodami w konkursie są:
 • Podwójny bilet (weekendowy karnet wraz z polem namiotowym) na Open’er Festival, który odbędzie się 28.06.2017 – 01.07.2017 w Gdyni.
 • 5 publikacji naukowych o tematyce weterynaryjnej.

     2. Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

     3. Zwycięzcy mogą zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje im ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRODY

 1. Ze wszystkich osób biorących udział w Konkursie, Organizator 12.06.2017 wybiera 6 Uczestników, do których trafią nagrody.
 2. Nagrody otrzyma tylko 6 Uczestników, którzy spełnili wszystkie wymogi wzięcia udziału w Konkursie i zostali wybrani przez Organizatora jako Zwycięzcy Konkursu.
 3. Informacja o wygranej nagrodzie zostanie umieszczona na stronie https://www.facebook.com/akademiaap
 4. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage oraz na stronie https://www.akademiaap.com
 5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem Fanpage.
 6. Informacja o wygranej Nagrodzie zostanie przesłana Zwycięzcom w ciągu 3 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.
 7. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom na koszt Organizatora przesyłką pocztową dostarczoną w obrębie granic Polski lub wręczona osobiście w siedzibie Organizatora.
 8. Zwycięzcy zobowiązani są podać Organizatorowi adres, na który przesłana ma zostać Nagroda.
 9. Nagrody zostaną przesłane na adresy wskazane przez Zwycięzców w ciągu 30 dni od daty przekazania danych adresowych.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagród z przyczyn leżących po stronach Uczestników, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestników, o której nie został poinformowany. W takim przypadku nagroda przepada.
 11. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzców w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

§ 5. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy powinni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs Akademii AP”
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

 < powrót

Udostępnij post

 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email

Aktualności

18 września, 2020

Konkurs – do wygrania najnowsze CHOROBY DROBIU

To pierwszy konkurs, w którym zadajemy Wam pytanie odnośnie weterynarii drobiu. Bez obaw, jest bardzo proste Wystarczy wymienić 3 najczęściej […]

więcej >
11 sierpnia, 2020

Poznaj nas bliżej!

Chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat Akademii AP oraz poznać:   jak wygląda praca u nas, zespół oraz atmosferę, o […]

więcej >
24 czerwca, 2020

MEDiVET partnerem strategicznym biegu PEŁNA MISKA DLA SCHRONISKA

PEŁNA MISKA DLA SCHRONISKA to inicjatywa, w którą ochoczo i licznie zaangażowali się studenci weterynarii. Serdecznie dziękujemy! Akcję wsparła także […]

więcej >

Masz wątpliwości ? Zajrzyj do Najczęściej zadawanych pytań

X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.