Konkurs dla studentów weterynarii z Lublina

Rozpocznij koncertowo nowy rok akademicki. Weź udział w naszym konkursie i zgarnij podwójny bilet na koncert artysty KORTEZ.

 

KORTEZ – 27-mio letni kompozytor i wokalista, razem z zespołem rusza w trasę koncertową.  Mówi się, że będzie to jeden z największych wschodzących talentów na polskiej scenie muzycznej. Wyedukowany pianista i puzonista z zacięciem do muzyki klasycznej, który kilka lat temu zaczął śpiewać. Jego debiutancka płyta „Bumerang” to intymny zbiór opowiadań o miłości i jej braku. Jednocześnie, jeden z najlepiej przyjętych krążków na polskim rynku muzycznym w ostatnich latach.

 

KORTEZ zagra w Lublinie, w Centrum  Spotkania Kultur 10.10.2016 roku o godz. 20.00.

Warunki konkursu są banalnie proste. Organizujemy go na naszym profilu na Facebooku, więc wystarczy polubić nasz Fanpage i wykazać się poczuciem humoru, publikując dowcip o tematyce drobiu. Zapraszamy na nasz Fanpage!

 

kortez

 

 

REGULAMIN KONKURSU AKADEMII ANIMAL PHARMY

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu jest Animal Pharma Spółka z o.o. z siedzibą na ul. Kościuszki 43, 10-503 posiadająca nr NIP 739-385-92-36 (zwany dalej „Organizatorem”)
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 4. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/akademiaap (zwanej dalej “Fanpage”).
 5. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz spełniające wszystkie warunki wzięcia udziału w Konkursie.
 2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:
 • posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook,
 • zaznaczenie “Lubię to” na Fanpage
 • posiadanie aktywnego statusu studenta Medycyny Weterynaryjnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie
 • napisanie w komentarzu pod postem dot. Konkursu żartu związanego z tematyką drobiu.
 1. Konkurs trwa od 29.09.2016 do 06.10.2016 (do godziny 12:00).
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony Facebooka.

§ 3. NAGRODA

 1. Jedyną Nagrodą w konkursie jest podwójny bilet na koncert zespołu „Kortez”, który odbędzie się 10.10.2016 w Lublinie.
 2. Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
 3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. Ze wszystkich osób biorących udział w Konkursie, Organizator 06.10.2016 wybiera jednego Uczestnika, do którego ma trafić nagroda. Nagroda przyznana będzie osobie, której komentarz będący żartem o drobiu zdobędzie najwięcej aktywności „lubię to”.
 2. Nagrodę otrzyma tylko jeden z Uczestników, który spełni wszystkie wymogi wzięcia udziału w Konkursie i zostanie wybrany przez Organizatora jako zwycięzca Konkursu.
 3. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem Fanpage Akademii Animal Pharmy.
 4. Informacja o wygranej nagrodzie dnia zostanie umieszczona na stronie https://www.facebook.com/akademiaap.
 5. Informacja o wygranej Nagrodzie Głównej zostanie przesłana Zwycięzcy w ciągu 3 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.
 6. Zwycięzca Nagrody zobowiązany jest podać Organizatorowi adres, na który przesłana ma zostać Nagroda.
 7. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom na koszt Organizatora przesyłką pocztową dostarczoną w obrębie granic Polski.
 8. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na stronie www.akademiaap.com oraz na Fanpage.
 9. Nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez Zwycięzcę w ciągu 2 dni od daty przesłania danych adresowych.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany . W takim przypadku nagroda przepada.
 11. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

§ 5. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs Akademii AP”
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

 < powrót

Udostępnij post

 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email

Aktualności

18 września, 2020

Konkurs – do wygrania najnowsze CHOROBY DROBIU

To pierwszy konkurs, w którym zadajemy Wam pytanie odnośnie weterynarii drobiu. Bez obaw, jest bardzo proste Wystarczy wymienić 3 najczęściej […]

więcej >
11 sierpnia, 2020

Poznaj nas bliżej!

Chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat Akademii AP oraz poznać:   jak wygląda praca u nas, zespół oraz atmosferę, o […]

więcej >
24 czerwca, 2020

MEDiVET partnerem strategicznym biegu PEŁNA MISKA DLA SCHRONISKA

PEŁNA MISKA DLA SCHRONISKA to inicjatywa, w którą ochoczo i licznie zaangażowali się studenci weterynarii. Serdecznie dziękujemy! Akcję wsparła także […]

więcej >

Masz wątpliwości ? Zajrzyj do Najczęściej zadawanych pytań

X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.