Wygraj wejściówkę na XXXI Kongres Medycyny Weterynaryjnej Małych Zwierząt PSLWMZ

W naszym konkursie na rozpoczęcie roku akademickiego do wygrania są 2 wejściówki na XXXI Międzynarodowy Kongres Medycyny Weterynaryjnej Małych Zwierząt PSLWMZ. Odbędzie się on w dniach 17-19 listopada 2023 r. w Łodzi – Centrum Kongresowe DoubleTree by Hilton.

Kongres PSLWMZ trwa 3 dni i ma charakter wielotematyczny i wielosesyjny. Wybitnie specjaliści z Polski i zagranicy wygłoszą prelekcje z zakresu chirurgii, osteorthritis, stomatologii, chorób wewnętrznych, radiologii, rozrodu, chorób zakaźnych, dermatologii, chorób pasożytniczych, neurologii, gastroenterologii, okulistyki, kardiologii, onkologii oraz nefrologii. Jest w czym wybierać. Bezsprzecznie jest świetną okazją do zdobycia wiedzy oraz nawiązania branżowych znajomości!

Wejściówki zgarnąć można na naszym Facebooku oraz Instagramie. Rozlosujemy jedną wejściówkę na Fb i jedną na Insta. Aby powalczyć o wejściówkę na Kongres:

 1. Polub profil Akademii Animal Pharmy na fb i/lub insta,
 2. Polub wpis konkursowy,
 3. Zachęć znajomych do udziału w konkursie!

Konkurs trwa do 22 października i mogą wziąć w nim udział studenci weterynarii z całej Polski!

REGULAMIN KONKURSU AKADEMII ANIMAL PHARMY

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu jest Animal Pharma Spółka z o.o. z siedzibą na ul. Kościuszki 43, 10-503  posiadająca nr NIP 739-385-92-36, twórca projektu Akademia Animal Pharmy oraz właściciel Fanpage Akademia Animal Pharmy oraz profilu na Instagramie Akademia AP, (zwany dalej „Organizatorem”).
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook ani Instagram. Facebook oraz Instagram jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 4. Konkurs jest prowadzony na stronach https://www.facebook.com/akademiaap oraz na https://www.instagram.com/akademiaap/ (zwanymi dalej “Fanpage”).
 5. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące aktualnymi studentami Medycyny Weterynaryjnej oraz spełniające wszystkie warunki wzięcia udziału w Konkursie.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest:
  a) polubienie Fanpage Akademii Animal Pharmy na Facebooku i/lub na Instagramie,
  b) zaznaczenie “Lubię to” pod postem/wpisem konkursowym,
  c) pod postem/wpisem dot. konkursu zachęcenie innych osób do udziału w konkursie,
 3. Konkurs trwa od 16.10.2023 do 22.10.2023 roku.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony Facebooka.

§ 3. NAGRODA

 1. Nagrodą w konkursie jest:
 • Wejściówka na XXXI Międzynarodowy Kongres Medycyny Weterynaryjnej Małych Zwierząt PSLWMZ.
 • Jedna wejściówkę rozlosujemy na Facebooku, a drugą na Instagramie.
 1. Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
 2. Zwycięzcy mogą zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje im ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRODY

 1. Ze wszystkich osób biorących udział w Konkursie, Organizator 23.10.2023 wybiera 2 Uczestników, do którego trafią nagrody.
 2. Nagrodę otrzyma 2 Uczestników, który spełnili wszystkie wymogi wzięcia udziału w Konkursie i zostali wybrani przez Organizatora jako Zwycięzcy Konkursu.
 3. Informacja o wygranej nagrodzie zostanie umieszczona na stronach: https://www.facebook.com/akademiaap oraz https://www.instagram.com/akademiaap
 4. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage oraz na stronie https://www.akademiaap.com
 5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem Fanpage.
 6. Informacja o wygranej Nagrodzie zostanie przesłana Zwycięzcom w ciągu 3 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.
 7. Nagrody zostaną przekazane Zwycięzcom drogą elektroniczną.
 8. Zwycięzcy zobowiązani są podać Organizatorowi dane niezbędne do zapisów w Kongresie oraz adresu e-mail, na który przesłana ma zostać Nagroda.
 9. Nagrody zostaną przesłane na adresy wskazane przez Zwycięzców w ciągu 30 dni od daty przekazania danych adresowych.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagród z przyczyn leżących po stronach Uczestników, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestników, o której nie został poinformowany. W takim przypadku nagroda przepada.
 11. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzców w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

§ 5. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy powinni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs Akademii AP”
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage


< powrót

Udostępnij post

 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email

News

16 października, 2023

Wygraj wejściówkę na XXXI Kongres Medycyny Weterynaryjnej Małych Zwierząt PSLWMZ

W naszym konkursie na rozpoczęcie roku akademickiego do wygrania są 2 wejściówki na XXXI Międzynarodowy Kongres Medycyny Weterynaryjnej Małych Zwierząt […]

więcej >
7 kwietnia, 2023

Praktyki w weterynarii drobiu

Jeżeli chcesz sprawdzić, jak wygląda praca w nowoczesnej weterynarii drobiu zapraszamy Cię na praktyki zawodowe. Czas trwania: 160h Wynagrodzenie: 3500 […]

więcej >
29 października, 2023

Spotkanie z ekspertem weterynarii drobiu

Przyjdź na spotkanie z lekarzem specjalizującym się w opiece nad stadami drobiu. Nasi eksperci podzielą się z Wami swoimi doświadczeniami […]

więcej >

Masz wątpliwości ? Zajrzyj do Najczęściej zadawanych pytań

X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.